Årets första dag

Otto vilar ut efter gårdagen.

 Vi andas ut, i går var en jobbig dag för våran hund Otto. Han är nu tre år och för varje nyår blir det värre. Så fort han hör smällare blir han orolig och börjar att darra i hela kroppen. Sedan börjar han leta efter en mörk och tyst plats som han kan känna sig säker på. Oftast under någon av våra sängar.

I år gick vi till veterinären och fick några lugnande tabletter att ge till honom. Vi gav första tabletterna vid 16 tiden, det hade smällt under hela dagen och Otto var inte nöjd. Att ge tabletterna var inte svårt, jag hade rullat in dem i lite skinka 😊

Otto blev lite dåsig men fortfarande lika orolig. Det svåra var att veta när man kunde gå ut för kisse runda eftersom folk smällde lite då och då. Innan tolvslaget gav vi Otto ytterligare tre tabletter så han skulle klara av alla fyrverkerier som kom när alla skålade ”gott nytt år” .

Det som förvånar mig är hur man i Kungälvs kommun tillåter att man får använda fyrverkerier/smällare i tätbebyggt område. För många år sedan var vi med om hur en raket hamnade fel och det startade en brand. Det var folk från ett område nära vårt som riktade Fyrverkeripjäsen fel så den hamnade på en balkong i det hyreshuset vi bodde. Efter en sådan upplevelse är man mer försiktig.

Innan vi skaffade hund tyckte jag att det var fint med fyrverkerierna och lite festligt nu mera anser jag att man borde begränsa användandet eller helt förbjuda!

Tänk på alla de djur som blir skrämda och mår dåligt bara för att vi vill ha lite fyrverkerier, som visserligen är fina att se på några korta sekunder men är dessutom hiskeligt dyra…

Min önskan till Kungälvs kommun är att begränsa användningen av smällare/fyrverkerier i tätbebyggt område. Att helt förbjuda är nog väl drastiskt men man kan göra som andra kommuner som begränsar tiden då man får lov att skuta smällare/fyrverkerierna, tex mellan 22.00-01.00 är det tillåtet. Då underlättar man för oss djurägare och tar samtidigt hänsyn till de som gärna vill smälla av lite raketer.

Jag hoppas innerligt att det till nästa nyår är en förändring och att de som skjuter raketer i tätbebyggt område tänker sig för en extra gång när man väljer plats att skuta av sina fyrverkerier.

 

vår lilla hund Otto

 

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, Hunden Otto | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

ActiWay

Vilken tur man har som anställd i Kungälvs kommun där de fortfarande har friskvårdsbidrag till de anställda. I dag fick jag mejl om att jag fått nya friskvårds checkar på mitt konto på ActiWay. I år har vi anställda fått 1500kr

Det finns många ställen där vi kan använda checkarna och på hemsidan ActiWay har kan man söka på sitt område och efter olika företag som har systemet med friskbårdschekarna.

Tyvärr finns det många anställda som inte använder sitt friskvårdsbidrag. Frågan är varför? Är det för krångligt? Eller är informationen till de anställda för dålig? Det borde verkligen vara en självklarhet att använda sina friskvårdscheckar eftersom de är en löneförmån och en rättighet som vi kämpat för att få. 

Det finns även forskning som visar att de som aktivt sköter om sig och rör på sig mår bättre och hållet sig friskare. Det borde nästan vara krav från arbetsgivaren (Kommunen) att de anställda skall använda sitt friskvårdsbidrag så att man motverkar ohälsa och sjukskrivningar. 

Som sagt jag uppmanar alla de som fått förmånen att få friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare att använda det!

  

Publicerat i Blandade tankar & funderingar | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Vi pedagoger skall inte gå med på att betala för att utföra vårt jobb

Kungälvs politiker har beslutat att all pedagogisk lunch skall höjas med 57 % från 1/8-15. Summan blir då 27,50kr/måltid.

Jag undrar verkligen hur man kan ta ett sådant beslut? Jag önskar att man som politiker ta reda på fakta innan man tar beslut i sådana här viktiga frågor. Hur vore det om ni (politiker) frågar oss inom verksamheterna eller ännu bättre lyssnar på de medlemmar ni har som faktiskt vet och arbetar i förskolan/skolan. Flera av partierna har fritidspolitiker som arbetar inom förskola/skola, lyssna på dem och argumentera inte med att de agerar i egen sak. De vet vad de pratar om och tänker på hur verksamheterna fungerar.

Har nu funderat och filurat över ordet pedagogisk lunch. Vad är det och hur tolkas ordet. Många som inte arbetar i förskolan/skolan tror att det innebär ”fri” lunch för oss pedagoger.

Vad de inte tänker på att vi som arbetar inom förskolan/skolan sällan eller aldrig sitter ner en hel måltid med barnen.

Vi har ofta ansvar för 6-15 barn beroende på ålder. De behöver hjälp med allt från att matas, dela maten, ta mat, smöra knäckebröd, hälla upp vätska, torka när någon spillt, torka snoriga näsor, få nysningar/hostningar över sig själv och sin eventuella mat, hjälpa till att torka när någon behöver gå på toa, byta blöja mitt i måltiden. Lägga ett barn som somnat mitt i måltiden, springa efter ett barn som inte känner för att sitta kvar, hämta mer mat till barnen om maten tagit slut, mm

När vi pedagoger finns med vid bordet ser barnen att man äter med kniv och gaffel, stress nivån minskar i barngruppen, barnen lär sig använda ett trevligt bordsskick. När detta fungerar brukar det även påverka eftermiddagarna, att de blir lugnare och barnen orkar mer.

Som det ser ut i dag betalar pedagogerna för att äta den så kallade pedagogiska lunchen. Det innebär i praktiken att vi betalar för att utföra vårt arbete. Hur är det möjligt att det får fortsätta. Vilken annan personalgrupp betalar för att utföra en del i sitt arbete? En arbetsuppgift som vi är ålagda att göra.

Att ta mat och sitta med barnen vid bordet innebär att vi visar hur man äter, hur mycket mat man bör ta (enligt tallriksmodellen), att man kan smaka på allt. Vi ser till hatt ha ett bra samtal vid bordet, att barnen lär sig be om mat t.ex. -Kan du skicka mer potatis, tack. Vi samtalar om barnens vardag och vad vi skall fortsatta att göra resten av dagen. Barnen får berätta och uppleva att någon lyssnar på dem. En pedagogisk måltid består av så mycket mer än bara mat men om vi inte har mat på en tallrik framför oss frågar barnen varför inte vi äter. Visst kan jag säga att jag skall äta sedan på min rast, men barnen undrar varför jag inte kan äta med dem?

När jag söker på nätet hittar jag detta på lärarförbundets hemsida:

Webbombudsmannens svar:
Pedagogisk lunch har inget med åldern på eleverna att göra. Det är en arbetsuppgift, en bland många andra, som lärare har att utföra om arbetsgivaren tycker denna arbetsuppgift är angelägen för att bland annat skapa en pedagogisk och harmonisk matsituation. Reglerna kring pedagogisk lunch finns inte reglerad i något avtal utan vad som kan bli aktuellt är arbetstidslagens regler som är lika på alla arbetsplatser i Sverige.

Eftersom pedagogisk lunch är en arbetsuppgift ska den utföras inom den reglerade arbetstiden vilket innebär att din lagstadgade rast om minst 30 minuter måste planeras in utanför denna arbetsuppgift.

När det gäller frågan om lärare ska betala för den pedagogiska lunchen så är Lärarförbundets absoluta uppfattning att den är avgiftsfri precis som andra pedagogiska hjälpmedel. (hämtat från https://sv-se.facebook.com/lararforbundet/posts/10152006956942871 16/8-15)

I webbnummret lärarnas nyheter (http://www.lararnasnyheter.se/15_04/FS_15_04_notis_stora_prisskillnader_for_pedagogisk_lunch.html ) har man gjort en undersökning om hur det ser ut runt om i landet och skillnaderna är stora. Jag kan dock konstatera när jag läser artikeln att Kungälvs Kommun ligger i topp!

 

Flera kommuner har redan insett hur viktig den pedagogiska lunchen är och har tagit upp riktlinjer för vem som får pedagogisk lunch. Jönköping: där äter vissa pedagogiska-måltider och det är uppdelat på ålder och antal barn.  http://www.jonkoping.se/download/18.59714eb913702acdc96870/1408105614249/riktlinjer+f%C3%B6r+pedagogisk+m%C3%A5ltid.pdf ,

I Växjö har man gått steget och gjort riktlinjer även för omsorgspersonalen  http://www.vaxjo.se/Omsorgens-handbocker—startsida/Nutritionshandbok/Atandet/Pedagogisk-maltid/

 

När det gäller skatteregler så finns följande skrivelse: Fri eller subventionerad måltid för personal vid skola, daghem och fritidshem är skattefri om personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet för barn under skolmåltid, eller i samband med s.k. pedagogisk måltid. Detsamma gäller kost för vårdpersonal som vid måltiden har tillsynsskyldighet för senildementa inom äldreomsorgen (prop. 1987/88:52 s. 62). Därtill har Högsta förvaltningsdomstolen klargjort att motsvarande skattefrihet för kostförmån som tidigare tillämpats för vissa lärare samt vårdpersonal för senildementa inom äldreomsorgen respektive förståndshandikappade inom omsorgsvården även ska tillämpas vid andra motsvarande förhållanden (RÅ 2009 ref. 16).

 

Jag hoppas att Lärarförbundet och Kommunal i Kungälv tar till sig denna fråga och driver den gemensamt så att det blir en ändring i Kungälvs Kommun.

När man gjort fel så är det bra om man gör om och gör rätt! Jag uppmanar politikerna i Kungälvs kommun att ta tag i frågan och göra om så att det blir rätt och att man ser till barnens bästa!

Samtidigt uppmanar jag alla pedagoger i förskolan/skolan att inte betala och äta pedagogiska måltider. Vi skall inte gå med på att betala för att utföra vårt jobb!

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, Politik, politik & åter politik, skola | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

2015 års tillgänglighetsdiplom

För tredje året i rad har S-kvinnor i Kungälv delat ut tillgänglighetsdiplom. Det känns fantastiskt roligt att vi i år sluter cirkeln och faktiskt ger diplomet till den person som fick oss uppmärksamma tillgänglighetspris.

Det var i februari 2013 som vi S-kvinnor tog beslutet att följa upp en motion som personen i fråga hade skrivit (dnr.KS2011/1466) och som kommunfullmäktige avslog. Motionen gällde att kommunen skulle inrätta ett tillgänglighetspris till den butik som hade tanken om att vara tillgänglig för alla i Kungälvs kommun.

Processed with MoldivÅrets tillgänglighetsdiplom går till Kjell Svanström och motiveringen är att han under många år har arbetat ihärdigt med tillgänglighet för alla i Kungälvs kommun.

Kjell Svanström började i politiken redan 1977 och har sedan dess aktivt arbetat med frågor rörande tillgänglighet för alla. Han har haft kunskap om lagar och regler och varit fast i beslutet att alla måste få möjlighet att komma fram i Kungälv på våra gator eller kunna komma in i affärer eller besöka Kungälvs kommuns lokaler. Kjell sitter i dag med i miljö och byggnadsnämnden där han är ett stort stöd för andra förtroendevalda politiker.

Kjell har egen erfarenhet av att redan som ung när han gick på realskolan inte ha möjlighet att gå i vanlig skola på grund av hans funktionshinder. Han berättade att han på nåder fick läsa hemifrån genom så kallade brevstudier.  Den känslan att inte kunna eller få vara som alla andra på grund av att han inte kunde ta sig in på skolan och gå mellan salarna i trappor upp och ner har fått honom att kämpa för alla andra funktionshindrade i samhället.

Han har otaliga berättelser om hur fel det kan bli när man bygger och inte tänker efter innan. Han ger oss åhörare många tankar och när han säger okunnighet fritar ingen från ansvar, förstår jag hur mycket arbete han lagt ner under alla år. Han säger också att det inte behöver kosta mer om man gör rätt från början utan det är en socialekonomisk vinst, då får alla möjlighet och lika rättigheter. Det handlar om människors lika värde och möjlighet till ett liv.

Under alla sina politiska år har Kjell kryddat sina inlägg med egenhändigt fyndigt skrivna sång texter i Karl Gerharld stil.

Tack Kjell för att du är du!

Publicerat i Politik, politik & åter politik, S-kvinnor | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Herbalife 20 anniversary

Vilken fantastisk upplevelse att få vara med här i Malmö på 20års jubileum med Herbalife. Vi är över 900 personer som lyssnar på föredrag av personer som delar med sig av sin kunskap om produkterna. Stämningen är makalös och lyrisk.

Teresa Sodan berättar om den nya hudvård serien Skin som ger resultat på bara 7 dagar! Ja det är sant, jag har prövat själv och omgivningens kommentarer har enbart varit positiva. De undrar vad jag gjort? Jag svarar att jag har börjat använda Herbalifes Skin serie!

Det bästa är att det finns provpaket som man kan köpa. I paketet finns
1. Rengöring
2. Dag/natt kräm för ansiktet och
3. Dag gelé att ta runt ögonen och natt kräm att ta runt ögonen.
Ett paket med allt detta kan man beställa hos sin oberoende Herbalife distributör.

Förutom detta finns flera andra produkter i serien som är helt fantastiska och som jag varmt kan rekommendera.

imageDet som är så bra med serien är att det står siffror på den så att man skall veta i vilken ordning man bör ta produkterna! Så även den som vanligtvis inte använt hudvårdsprodukter kan utan större problem starta och få fantastiska resultat!

Ett litet tips: natt krämen kan man använda till torra läppar🙂

Något som är sååååå bra är att det finns en dagkräm som har solskydd på 30! Visst är det makalöst. Det innebär att man inte måste ta på lagras av lager av annan okänd ”smörja” utan man kan tryggt ta på Herbalifes skin serie och veta att huden får näring och mår bra under hela dygnet.

Nu kommer nästa kvinna upp på scenen. Hon är helt fantastisk, glädjen hon sprider är otrolig och har sådan energi! Nanna Nyberg du är fantastisk på att dela med dig av inspiration och tips!!!

Temat är nu inre näring. Hur ser verkligheten ut? Hon sätter fingret på hur vi vill leva och hur det egentligen är. Det är många skratt under hennes berättelse. Alla känner vi igen oss, alla vet vi vilken resa det är och vilken frihet som blir när man hittat herbalife shaken.

Hon säger -Herbalife kommer aldrig tävla om att vara billigast utan det som man vill är att vara bäst! Det känns så skönt att höra att Herbalife tar kvalitén före att det skall vara billigt, då kan man vara säker på att kvalitén håller!

Hon berättar att Vi andas och svettas ut över en liter vatten om dagen, så det gäller att dricka vatten varje dag. Gärna runt tre liter om dagen!

Mellanmålen ger möjlighet till att hålla sockernivån på en stabil nivå. Så det är viktigt att äta regelbundet under hela dagen något man lätt missar.

Nanna har så mycket att berätta och hon får oss att lyssna och tro på oss själva!

Nu är det dags för nästa stora framträdande, det är… John Tartol! Tänk att det bara blir bättre, vilken dag vilka fantastiska talare som berättar om sina erfarenheter. Känner mig lycklig lottad som får vara med och uppleva denna helg här i Malmö.

John Tartol berättar sin resa med Hebalife. Han har hållit på 33 år! Hans historia är så intressant och vi alla 900 lyssnar intensivt på det han säger. Han säger att man måste tron på det man säger och berättar hur hans start var med Herbalife. Han får oss att skratta för vi känner i gen oss i det han berättar. Tänk att han har varit där jag är i dag och i dag är han bland de främsta i företaget det är så otroligt!

Det går bara man vill och ger det möjligheter. Se lösningar, våga ge det tid och allt kommer att gå bra.

Det har varit en fantastisk dag och nu väntar en otrolig fest!

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, Herbalife | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Specialmat för vem?

Oj, oj, oj, oj, hur ska det gå?

Oj, oj, oj, oj, varför är det så?

Ibland (tja, nästan alltid) hänger inte blanketterna och de som arbetar med dem med i verkligheten. Det upptäckte jag i dag när vi satt och snackade på rasten. Det visade sig att många av oss hade barn med specialkost på grund av olika orsaker. Vi alla behandlades olika av personalen (skolsköterskor och måltidspersonal) på skolorna. Någon behövde läkarintyg någon inte och någon fick inte anpassad mat trotts läkarintyg.

Jag reagerade direkt och funderade på varför barnen och föräldrar behandlas olika? Att man går på olika skolor och att all personal inte hängt med i förändringarna må så vara. Men i ett av fallen går eleverna på samma skola, men ändå är det olika regler på intyg från läkaren eller inte.

Så här står det på Kungälvkommuns blanketer för special mat:

 … Inom förskolan lämnas den ifyllda blanketten till personalen i förskolan. För skolan (förskoleklass-gymnasium) gäller att vid medicinsk/sjukdomsrelaterad specialkost, lämnas ifylld blankett till skolhälsovården och skall vid förfrågan från SHV/rektor, kunna styrkas med intyg från läkare, dietist eller medicinsk ansvarig personal. I de fall specialkost önskas av etiska/religiösa skäl lämnas ifylld blankett till skolans rektor. Anmälan skall förnyas inför varje höststart. Vid utebliven anmälan tolkas detta som att barnet/eleven äter normalkost igen.(hämtat 2/10 2014 http://www.kungalv.se/upload/Blanketter/BarnOchUtbildning/Allm%C3%A4nna%20blanketter%20-%20Skola/Specialkost.pdf)

Det är även så att sedan några år tillbaka kostar ett läkarintyg mellan 200-400 kronor att få. Argumentet är att detta är något läkarna inte behöver skriva ut utan det är bara något föräldrarna önskar för att ha till skolan, mm. Det innebär att om du är förälder till ett barn med allergi får du betala en extra avgift för att få ett läkarintyg så att ditt barn får mat i skolan!

Skolan skall vara avgiftfri för alla barn! Varför lägger man på en straffavgift för de barn som redan har det jobbigt med sin allergi?

Jag undrar även hur det kan vara möjligt att man inte behandlar alla lika oavsett man har allergi eller inte kan äta viss mat på grund av etiska eller religiösa skäl.

Det är inte roligt att ha allergier, det är inte roligt att få special mat och vara annorlunda jämfört med klasskompisarna. Att inte alltid få bulle, eller annan fika som ibland inträffar under skoltid.

Att vara tvungen att äta special mat är inte första valet om du skulle fråga alla dessa barn som måste äta annat på grund av sina allergier.

Förutom detta finns det en aspekt till vad händer med det barnen vars föräldrar inte har råd att begära ut ett läkarintyg?

Den svenska skolan skall vara avgiftfri den skall vara till för alla och framför allt till för alla. Ta bort avgifterna på läkarintyg för barn eller ta bort kommunens krav på läkarintyg för specialkost.

Tänk tanken att de som sitter i rullstol måste lämna in ett läkarintyg för att få använda handikapstoaletten eller hissen? Den tanken är ju befängd eller hur?

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, skola | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Anders Holmensköld det är dags att vakna ur drömmen och se verkligheten!

2014-10-02 09.32.26     Jag går upp tidigt, det är lite små kallt och ute är allt grått.

Medan jag intar frukosten läser jag folks uppdateringar på facebook. Då ser jag Anders Holmenskölds (Moderat Kommunalråd i Kungälv) status uppdatering från i går, det står:
Idag har vi haft kommunstyrelsesammanträde och bl a fått information om delårsbokslut 2 som ser mycket bra ut. Resultatet ligger rejält över budget och ser ut att landa på +91 miljoner. Det är fantastiskt bra eftersom det ytterligare stärker kommunens investeringsförmåga.

Jag får gnugga mina ögon och läsa en gång till, nä det blir samma text även denna andre gång. Kungälvs Kommunen har just nu ett plus på 91 MILJONER!!! Jag förstår inte hur det är möjligt? Tala om käftsmäll på oss anställda i Kungälvs kommun.
Till saken hör att jag arbetar i Kungälvs kommun. Jag är en ”vanlig” arbetare i kommunen. Jag arbetar med barn och har gjort i många år. Nu i veckan fick vi ett medelande från vår chef att ekonomin är ansträngd och alla inköp, utbildningar är stoppade. När det gäller vikarier skall vi försöka lösa det i första hand på huset. Allt för att vi skall försöka hålla ekonomin. Det innebär att har man planering och det fattas folk så får man i första hand gå in och arbeta där det fattas. Planeringen fryser då inne. Men man förväntas ändå att gör det jobbet som skall göras fast utan planering. Jag vet att detta även gäller på fler enheter så det är inget speciellt just där jag arbetar.
Eftersom jag är lite nyfiken har jag tagit reda på att stöd och omsorgs delarna i kommunen går back. Skolan ligger på 8 miljoner back, vården/hemtjänsten runt 7 miljoner.

Att vården/ hemtjänsten ligger back tycker jag har en tydlig förklaring eftersom kommunen fick ta över efter konkursen med det privata hemtjänst alternativet All: care together. Tyvärr ville inte alliansen utreda om detta blev någon kostnad för kommunen så det finns inga siffror.
Men att skolan ligger back, tycker jag är ytterst intressant. Jag undrar vilka delar i ekonomin som gör att den går back? Har Anders Holmensköld koll på det?
Ligger även måltid, städ och vaktmästare sektionerna back eller går de med vinst? Jag bara undrar… För om det är så att de går med vinst så kan det enbart bero på att de tar ut förmycket kostnad för sina tjänster som skolan, äldre och sociala betalar för.
Hur är det försvarbart Anders Holmensköld att låta oss gå på knäna medan du klappar dej på bröstet och tycker du är duktig.
Hur vore det om du kom ut till oss och var med en vecka. Hade du pallat stressen och vår arbetsmiljö?
Jag hoppas innerligt att makts skifte som nu blir gör att verkligheten kommer in i de ekonomiska ramarna att vi som arbetar med barn, äldre, mm får de resurser som vi behöver för att göra det bästa möjliga för dem vi arbetar med.

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, Politik, politik & åter politik, skola | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

Världens bästa ”skit-” skola

Nu har jag äntligen sett programmet ”Värdens bästa skitskola” http://urplay.se/Produkter/182804-Varldens-basta-skitskola-I-sparen-av kommunaliseringen. Det är en programserie från UR om varför skolan blev som den är? Hur det kommer sig att resultaten för eleverna blir allt sämre.

I första programmet tar man upp kommunaliseringen av skolan, som genomfördes i början på 1990 talet.

Under hela programmet vänder och vrider de två programledarna (Isabella Grybe och Natanael Derwinger) på frågorna och ställer ledande politiker till svars. Jag tycker de gör ett otroligt bra jobb men tycker samtidigt att de olika politiker som intervjuas i programmet är pinsamma i sina svar och okunskap.

En av frågorna de ställer är; hur kommer sig att skillnaden på flickor och pojkar är så stora när det gäller läsförståelse och varför pojkar oftare har lägre betyg än flickor. Några av svaren från de intervjuade politikerna är hårresande. Natanael Derwinger har svårt att hålla sig för skratt när han får höra svaren. Några av svaren var; att det kunde bero på att pojkar luktar mer än flickor, att pojkar har svårt att sitta still, mm

Inte en enda gång nämndes att dessa elever kanske inte möttes på rätt nivå, att lärarna inte hade rätt kunskap för att lära just dessa barn, att resurserna som finns är för få. Alla ”skyllde” på den enskilde eleven.

Samtidigt hade de två programledarna tittat över vilken kunskap de olika politikerna hade som satt som ansvariga i de olika skol- nämnd/utskott runt om i Sverige. Det visade sig att övervägande majoritet av ordföringarna inte hade någon kunskap av skolan förutom att de själva hade gått i den och hade eventuellt haft barn som går/gått i skolan.

Detta är något jag tidigare bloggat om. Som förtroendevald politiker sätts man på områden där man inte har kunskap. Detta för att man inte skall vara jäv i olika frågor. T.ex. arbetar jag i förskola/skola skall jag inte sitta i en beredning, nämnd eller utskott som har hand om de frågorna utan får i stället ett område där jag inte arbetar i. I mitt fall fick jag sitta och arbeta med äldreomsorg. För att klara det uppdraget fick jag läsa många utredningar och var på en hel del studiebesök så att jag fick lite kunskap.

Det störde mig att jag inte fick sitta med i bildningsutskottet där jag hade kunskap och erfarenhet. När jag ifrågasatte hur valberedningen tänkte så fick jag svaret att det fanns en sådan oskriven ”regel” bland alla partier (undantag finns men inte många).

Tycker det är konstigt att inte programledarna tog upp detta i sitt program eftersom de faktiskt frågade frågan och tog fram statistik över de olika ordföringarnas kunskaper ang. skolan.

Ett av inslagen tog upp Kungälv och Sandbackaskolan (http://www.kungalv.se/Barn-och-utbildning/skolportalen/grundskola/Sandbackaskolan-F-6/Till-Sandbackaskolan/ )som visat bra resultat när det gäller läsning. I den skolan ligger läsförståelsen lika mellan könen.

De har arbetat aktivt med läsning och läsförståelse som ett projekt MEN de har även Maud Nilzén som hjälp och stöd. Maud Nilzén har arbetat aktivt med att stödja lärarna under projektet ”Språket i alla ämnen för alla elever” (http://www.kungalv.se/Barn-och-utbildning/skolportalen/nyheter/Spraket-i-alla-amnen-for-alla-elever-/), dessutom förstår rektorerna på skolan hur viktigt det är med fortbildning och stöd för lärarna under projektets gång.

När jag läser om projektet visar det sig att man satsat extra mycket på skolbiblioteket, man har köpt in böcker som intresserar eleverna och gjort bibloteket tillgängligt och trevligt. Dessutom har man satsat på en bibliotekarie.

Just skolbibliotek är något som inte alla skolor har och har man det finns det inte ekonomi till att köpa in böcker eller anställa en bibliotekarie.

Dessa ekonomiska beslut ligger på rektorn men det borde vara så att politikerna i kommunen öronmärkte pengar till det i stället så att man inte kan välja bort just den delen.

I Kungälvs kommun som leds av Alliansen vill de inte ta sådana här beslut eftersom man anser att man då detaljstyr och att det inte ingår i deras politiska uppdrag.

När programledaren Natanael Derwinger intervjuade Håkan Olsson (Fp) som är ordförande för Bildningsutskottet i Kungälv, verkade han inte medveten om de fina resultat som Sandbackaskolan visade när det gällde läsförståelsen.

Hur är det möjligt att vara ordförande i Bildningsutskottet och inte ha kunskap om Sandbackaskolans resultat? Kan bara säga PINSAMT!

Att man sedan i Kungälvs kommun renoverar skolor men inte tar med ett skolbibliotek i ombyggnadsplanerna trots att man vet betydelsen. Tycker jag är knepigt (men det är en annan fråga).

Programledaren frågade herr Olsson (Fp) varför man inte applicerade projektet på fler skolor när resultatet var så lyckat. Detta hade Olsson (Fp) inget bra svar på. Jag tror att svaret är att han faktiskt inte hade förstått hur bra resultat Sandbackaskolan hade. Åter igen okunskap.

Hela programmet ”väldens bästa skitskola” andades kritik mot politikernas okunskap och hur fel det kan bli. Tyvärr drabbas de elever som inte får den hjälp de behöver eftersom politikerna inte ger de resurser som behövs till skolan.

Socialdemokraterna anser att skolan skall vara för alla och ge hjälp till de som behöver. Att nå målen i skolan är en rättighet för eleverna och en skyldighet för kommunerna att se till så att alla elever lyckas.

https://www.youtube.com/watch?v=9btBgLU6XWI#t=17
Vi måste arbeta för att minska klyftorna och arbeta för en framtid för alla oavsett var i Sverige du bor.
Rösta 14 september, du gör skillnad!

Publicerat i Politik, politik & åter politik | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Körkort en klassfråga

Nu är det valtider och löften strömmar ut från de olika partierna. Det är svårt att veta vad man kan tro på och vad som faktiskt är ”valfjäsk”. Det jag främst har märkt hittills är att allt beror på vilken grund man står på ideologiskt för att attraheras av de olika förslagen.

Jag som socialdemokrat har svårt för när andra partier nervärderar förslag som kommer. Är övertygad om att hade deras parti lagt förslaget så hade de tyckt att det var en superide.

Socialdemokraterna som för tillfället är ett oppositionsparti har som mål att visa att vi kan leda Sverige bättre än vad alliansen gjort hittills. Något som i och för sig inte kan vara svårt att leva upp till om man ser och kommer ihåg alla försämringarna som varit under de gångna åren.

Tyvärr så glöms försämringarna ofta bort, vilket medför att många röstar på samma parti som förra gången.

Sedan finns det här med att trixa med siffror och på det sättet spegla sanningen lite som man själv vill. I tidningen SvD -opinion (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/moderater-forvranger-statistik-och fakta_3693626.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20140811) visar man på hur man med siffror och statistik kan trixa. Mycket intressant och läsvärd artikel.

Men så i dag läste jag ett nytt förslag från Socialdemokraterna (http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Nytt-forslag-Studielan-till-korkort/) om hur man kan hjälpa ungdomar med att få möjlighet att ha råd till att ta körkort.

Att ta körkort kostar i dag mellan 15000: – och 20000: – (uppgifter hämtade från http://www.korkortsportalen.se/lattlast/Vad-kostar-ett-korkort/ + http://www.bossestrafikskola.se/). Det är en stor kostnad som många ungdomar inte har råd med. Att då få möjlighet att ta ett förmånligt lån för att ta körkort är ju helt fantastiskt. Det finns fakta uppgifter som säger att 6 av 10 arbetsgivare kräver att man har minst B-körkort. Det är alltså en förutsättning för att få jobb att ha körkort och har man då inte råd eftersom man inget jobb har, så hamnar man ju i moment 22.

På facebook har det i dag haglat komentarer både positiva och negativa om förslaget. Där syns tydligt skillnader i vad man har för bakgrund och erfarenheter. En ledande moderat i Kungälv skriver att förslaget är bara för de elever som ”lyckas” i skolan. Han skriver Förslaget andas att de som inte blir godkända bara är lata och omotiverade. Jag personligen ser inte denna koppling utan tror att det är hans egna tankar och värderingar som kommer fram.

Något som herr Moderat missat är att hans eget parti säger samma sak som oss Socialdemokrater. Redan 2012 hade Anton Abele, 20, Stockholm. Riksdagsledamot (M) inne en debattartikel i Aftonbladet (http://www.aftonbladet.se/debatt/article15692172.ab) i ämnet körkort och finansiering. Men som sagt nu när vi Socialdemokrater lägger fram förslaget tycker han inte att det är bra, tala om att vända kappan efter vinden!

Jag tänker så som så att vissa ränder går aldrig ur MEN den ekonomiska situationen som man har i en familj skall inte påverka om ungdomen kan ta körkort och få möjlighet till ett jobb. Det skall inte hänga på om man har föräldrar som har råd att betala körkortet för ungdomen. Klass-samhället skall vi lägga bakom oss och gå in i ett samhälle där alla skall ha möjlighet till utbildning och jobb! Det måste till en förändring och ett medel är att gå och rösta 14 september så att vi får en ny regering som tror på allas möjligheter och lika värde!!!

Publicerat i Politik, politik & åter politik | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

Att vara lärare och ha elever med NP-problematik

Det är verkligen en utmaning att vara lärare. Alla elever har rätt till en anpassad lärutveckling, allt beror på vart man ligger i kunskapsnivån.
Utmaningen skall vara utefter elevens möjligheter och behov. Det är inte ”bara” att göra en planering utan man måste först veta vilken nivå man skall lägga utmaningen på och det vet man först efter att man analyserat och dokumenterat ämnet.

Alla elever lär på olika sätt och det gäller att hitta just den elevens möjligheter. Ja, det tar tid men det ger också eleven möjligheten att klara utmaningen och växa som individ.

Har man barn med NP-problematik i klassen måste man som lärare ta sig tid. Det är planeringen innan som gör om eleven klarar skolans utmaningar. Det är så mycket som kan gå fel under en skoldag.

Allt hänger på att man planerar och förbereder och sedan utväderar så att man vet vad som fungerat och vad som behöver ändras. Det är viktigt att ta med eleven i arbetet för att få helheten.

Många lärare glömmer tyvärr bort att få med föräldrarna i elevens utveckling. Den tiden som man lägger ner i tid gällande att få med föräldrarna har man sedan tillgodo allt eftersom. Jag tror nämligen att har man föräldrarna med på spåret och hur man arbetar så är hälften vunnit.

Föräldrarna har bästa kontakten med eleven och man får som lärare lite gratis skuts om förädlarna är med i hur skolan fungerar och hur man arbetar. Allt hänger på planering och förberedelse för att elever med NP-problematik skall lyckas med sitt skolarbete.

Det som för andra elever är lite nytt och spännande kan för en elev med MP-problematik vara oövervinnligt om man inte förberätt och involverat eleven innan. En frilufsdag, studiebesök, nationell skrivning, brandövning, vikarie, skolavslutning, mm är tillfällen som är extra jobbiga, då förändras vardagen och dessa elever tappar lätt fotfäste.

I lärarutbildningen i dag tas tyvärr inte specialpedagogiken upp speciellt mycket. Man nosar lite lätt på ämnet men går inte igenom hur man bör arbeta rent praktiskt.

Min erfarenhet är att man som lärare först skall berätta förändringar som sker i skolan för föräldrarna. Då pratar de med sitt barn hemma. Sedan pratar man själv med eleven och visar då tydligt hur t.ex. dagen är planerad. Vad som händer när och vilka vuxna som finns under dagen. Detta kan man tydlig göra genom att rita vad som händer eller lägga in på schema. Allt beror på hur eleven är och vad som är bäst för honom/henne.

Varje dag bör ett dagschema finnas med text eller symboler så att man tydligt kan se vad som skall ske. Vissa elever klarar inte att se en hel dag utan då får man ta lektion för lektion.

För utom detta bör man alltid ha en plan B i fall något skulle gå snett.

Att arbeta med elever som har NP-problematik är otroligt roligt. Att få följa en positiv utveckling och se framsteg gör att man som lärare vill fortsätta för att hitta nya vägar.

Jag skulle önska att alla lärare fick den kunskapen som behövs för att få dessa elever att trivas i skolan och nå målen. Det borde ingå i lärarutbildningen att få denna kunskap!

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, skola | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar